เทศกาลล่าวาฬ นี้ มีชื่อเรียกว่า grindadráp ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงฤดูร้อน ที่หมู่เกาะแฟโร ประเทศเดนมาร์ก ได้รับอนุญาตให้ล่า โดยไม่ผิดกฎหมาย

โดยพวกเขาจะใช้หอกที่ทำขึ้นโดยเฉพาะในการล่าวาฬ ที่ว่ายมาใกล้ๆ กับหาด ซึ่งเทศกาลนี้มีมาต่อเนื่องกว่าร้อยๆ ปี

พวกเขาบอกว่าไม่ได้จัดขึ้นเพื่อแสวงหาผลกำไร แต่ว่าทำขึ้นเพื่อควบคุมประชากรของปลาโลมาและวาฬ

สำหรับเนื้อปลาที่ได้มาก็จะนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนของหมู่เกาะ เพื่อใช้เป็นอาหาร เนื่องจากหมู่เกาะแฟโรมีสภาพอากาศที่ไม่เหมาะกับการปลูกพืช

 

ภาพที่ออกมาต่อสายตาสาธารณะถือว่าเป็นเรื่องโหดร้าย จึงมีกลุ่มนักอนุรักษ์ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกเทศกาลนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button